pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

aktuelnostiAktuelnosti

May

22

Odluke Vlade Federacije BiH obavezujuće i za BH Poštu i za Elektroprivredu

Vlada Federacije BiH, u dogovoru sa Upravom „JP BH Pošte“ d.o.o. Sarajevo, donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo da prestruktuira svoja raspoloživa novčana sredstava u iznosu od oko 45 miliona konvertibilnih maraka, što je za oko 15 miliona više nego što je BH Pošta stavljala na raspolaganje do sada. Sredstva će biti plasirana prema Federalnom zavodu PIO za isplatu penzija korisnicima koji ih primaju putem BH Pošte.

May

19

Kašnjenja u dostavi pošiljaka u Čileu

Ovlašteni poštanski operator Čilea obavijestio nas je da je stanovništvo na području južnog Čilea od 3. maja 2016. godine blokiralo puteve na ovom području. Razlog blokade puteva je pojava cvjetanja algi, što je negativno utjecalo na ribolov u tom dijelu Čilea.

May

11

Nove marke u filatelističkoj ponudi BH Pošte

U skladu sa Programom izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016. godinu,  “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak, 09.05.2016. godine, izdalo je nove poštanske marke i time značajno obogatilo svoju filatelističku ponudu.  


arhivaarhiva