pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

sadrzajProgram izdanja poštanskih maraka za 2016. godinu

PROGRAM PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA ZA 2016. GODINU

PRIGODNE POŠTANSKE MARKE

DRUGI KVARTAL

22. april    Flora   -    Cvijet  - Halačija (Halacsya sendtneri( Boiss) Dorfler

                   Fauna  -   Leptiri

                  Jubilej  -  405 godina od rođenja Evlije Čelebije

Jubilej - 150 godina od prvog lista štampanog u BiH - "Bosanski         vjestnik"(07.04.1866.)

Svjetska književnost  -  400 godina od smrti Miguel de Cervantes Saavedra  (29.09.1547-23.04.1616)

09.maj       Evropa serija od dvije marke  - Misli zeleno

09. juni      Sport   -   Sportske manifestacije

TREĆI KVARTAL

06. juli        Umjetnost -  Slika Nasuha Matrakčije

05. avgust   Sport  - Sportske manifestacije

ČETVRTI KVARTAL

03.oktobar  Dječija nedjelja – Sretno dijete

24. novembar  Kulturno-historijsko naslijeđe -  Stećak

23. decembar Kulturno-historijsko naslijeđe - Nauk karstianski za narod slovinski, fra Matija Divković

REDOVNE POŠTANSKE MARKE

Praznici - Nova godina

Jezera - Panonska jezera u Tuzli

Kulturno-historijsko naslijeđe –Žuta tabija

Sigurnost u saobraćaju – Sigurnost građana na cestama

Most slobode – „Most ispod mosta“

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva – Relej na brdu Hum

Sakralni objekti – Sulejmanija - Šarena džamija, Travnik

Nacionalni spomenici/kulturni krajolik  - Plivska jezera sa kompleksom mlinova na Plivi kod Jajca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016.godinu moguće su izmjene (u datumu izdavanja, motivu, nominalnoj vrijednosti i tiražu), kao i izdavanje dva vanredna izdanja.